Niniejszym przyjmują Państwo do wiadomości, że na podstawie wypełnionego formularza kontaktowego administrator danych, tj. NOVIKO s.r.o., numer spółki: 28433092, z siedzibą w Palackého třída 163, 612 00 Brno, jako spółka należąca do grupy Covetrus, będzie przetwarzała Państwa dane osobowe w następującym zakresie: imię i nazwisko, adres, numer telefonu, e-mail oraz identyfikatory internetowe (adres IP) (dalej „dane osobowe“). Kontakt do administratora danych: calibra@mycalibra.eu. Wypełniając formularz, wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie przez administratora swoich danych osobowych na potrzeby wysyłki newslettera oraz na przesyłanie wiadomości handlowych w postaci ofert na produkty i usługi, w tym na przesyłanie reklam, a także na potrzeby wewnętrznej analizy działalności administratora.

Mogą Państwo cofnąć zgodę w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych przed wycofaniem zgody. Mają Państwo prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, prawo do sprostowania danych osobowych, które są niedokładne lub nieaktualne, prawo do usunięcia danych osobowych oraz prawo do bycia zapomnianym. Mają również Państwo prawo do ograniczenia przetwarzania, czyli prawo do ograniczenia zakresu przetwarzania danych osobowych oraz prawo do przenoszenia danych osobowych, czyli przekazania danych osobowych innemu administratorowi. Mają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w sytuacji, gdy nie chcą Państwo dłużej otrzymywać usług marketingu bezpośredniego.

Mają Państwo prawo żądać wyjaśnień oraz wnieść skargę do organu nadzorującego. Wszystkie szczegółowe zasady ochrony danych osobowych administratora danych są zamieszczone na jego stronie internetowej. Jeżeli wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych, udzielają Państwo zgody na czas niezbędny do realizacji praw i obowiązków wynikających z naszego stosunku umownego lub na czas, w którym konieczne jest przetwarzanie Państwa danych osobowych zgodnie z uzasadnionymi interesami administratora lub w celu wypełnienia obowiązków ustawowych. Po zakończeniu stosunku umownego administrator usunie lub zanonimizuje Państwa dane osobowe, jeżeli ich zachowanie nie jest wymagane na podstawie obowiązujących przepisów prawa lub uzasadnionych interesów administratora.

Więcej informacji znajdą Państwo w zakładce Zasady ochrony danych osobowych.